ČESKÝ UNIVERZITNÍ INSTITUT

Činnosti

Podpora zahraničních studentů v České republice

✦ začleňování (integrace)zahraničních studentů do prostředí Českého školství

✦ asistence zahraničním studentům při vyřizování formalit

Výchova a pomoc při vzdělávání

✦ pomoc při vzdělávání na základních školách, středních školách,vysokých školách a postgraduálních studijních programech

✦ podpora a organizace mimoškolních aktivit dětí a mládeže

✦ všechny činnosti s těmito činnostmi související

Sidlo

Český univerzitní institut sídlí na adrese Novotného lávka 5/200, Praha 1 Staré Město,116 68.

Již sám název „Staré Město“ napovídá, že se Český univerzitní institut nachází v samém centru Prahy.Rovněž číslo 200 (popisné číslo) vypovídá o stáří budovy tedy, že budova je postavena dvoustá v pořadí v rámci katastrálního území Starého Města . Úplně původně na tomto místě byla zbudována dřevěná lávka na pilotech a s deseti mlýny poháněnými mlýnskými koly. Tato lávka byla nazývána Staroměstskou a v roce 1489 zde byla postavena dřevěná „Staroměstská vodárenská věž. Tyto dřevěné budovy zničil požár okolo r.1530. Celá stavba byla nově postavena modernější a ve větším rozsahu(Staroměstské mlýny), ale znovu ji v červnu 1848 zničil požár. Poté byly vystavěny stávající zděné budovy, které opět sloužily jako mlýny. Tyto budovy prošly několika rozsáhlými rekonstrukcemi po povodních, které tuto část Prahy postihovaly v minulosti a postihují dodnes. Poslední povodeň postihla i naší organizaci. Český univerzitní institut se musel narychlo stěhovat do nejvyššího patra budovy. Za to, že nám byly poskytnuty v době naší nepřítomnosti náhradní nouzové prostory tímto děkujeme správě a vedení ČSVTS zejména panu Schätzovi a paní Kubátové za jejich vstřícnost a obětavost. Rovněž je naší povinností i zde poděkovat našim studentům za velkou pomoc při rychlém stěhování a tím i záchranu veškerého našeho vybavení, protože hladina vody v našich prostorách následující den dosáhla cca 120 cm. Za stěhování v době naší nepřítomnosti děkujeme zejména těmto studentům: Katsiarině Hermanovich, Valerii Salyvanové, Milaně Semenové a Emilu Absalyamovi. V současné době jsme se již vrátili zpět do nově zrekonstruovaných prostor a doufáme, že nás další povodeň již nepotká… Toto reálné nebezpečí je však vyváženo pohledem z oken našich kanceláří na kolorit Vltavy a Karlova mostu, kde se tyčí Staroměstská mostecká věž…

Spolupráce

Spolupracujeme se základními školami a přijímáme jejich rusky hovořící studenty do kurzů českého jazyka, abychom jim usnadnili integraci do systému českého školství a pomohli jim tak pokračovat v jejich vzdělání v cizí zemi.

Totéž platí u studentů středních škol, kde tyto reprezentujeme v zahraničí a případným zájemcům o studium poskytujeme kompletní servis potřebný k vycestování za studiem do České republiky. Rovněž máme pro tyto studenty připraveny kvalitní kurzy českého jazyka přímo v našem sídle.

V neposlední řadě prezentujeme české vysoké školy v zahraničí a případným zájemcům o studium poskytujeme kompletní servis potřebný k vycestování za studiem do České republiky. Těmto studentům poskytujeme místa v kurzech organizovaných ve spolupráci se státními vysokými školami v České republice.

Charita

Český univerzitní institut přenechává zdarma volná místa ve svých jazykových kurzech pro cizince a volná místa na svých mimoškolních akcích ostatním neziskovým organizacím, které se starají o děti nebo studenty exilantů, běženců a uprchlíků na území České republiky . Rovněž přenechává tato volná místa rusky mluvícím dětem/studentům z dětských domovů, domovů mládeže, internátů a kolejí a v neposlední řadě partnerským školám jak středním tak vysokým.