Český univerzitní institut, jeho činnosti a spolupráce

# Vážení studenti, oznamuji, že žádný z našich studentů a ani lektorů netrpí příznaky onemocnění COVID-19. Vzhledem k nařízením vlády České republiky je výuka omezena co do počtu studentů v učebně. Naší prioritou je maximální možná ochrana našich studentů před touto nákazou, ale zároveň dodržení výuky. # Dále od 12.10.2020 na dobu jednoho měsíce pokračuje výuka pro všechny skupiny prostřednictvím internetových nástrojů. # Vaše termíny přístupů k online výuce je nutné řešit individuálně s kanceláří institutu. # Informace o ochraně před nákazou COVID-19, jejích příznacích a průběhu najdete na https://www.mzcr.cz/ spolu s manuálem, jak se chovat v případě podezření na toto onemocnění. # Informace zde budeme průběžně aktualizovat. (zpráva ze dne 29.09.2020)

Český univerzitní institut, jeho aktivity a spolupráce

Činnosti vyplývající ze stanov Českého univerzitního institutu:

Podpora zahraničních studentů v České republice

- začleňování (integrace) zahraničních studentů do prostředí českého školství

- asistence zahraničním studentům při vyřizování formalit

Výchova a pomoc při vzdělávání

- pomoc při vzdělávání na základních školách, středních školách, vysokých školách a postgraduálních studijních programech

- podpora a organizace mimoškolních aktivit dětí a mládeže

- všechny činnosti s těmito aktivitami související

Činnosti smluvně spolupracujících subjektů Českého univerzitního institutu jsou mimo jiné:

- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti

- překladatelství a tlumočnictví

- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

- ubytovací služby

- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

- marketing, mediální zastoupení