Kurz gramatiky českého jazyka

O kurzu

✦obecné

Kurz gramatiky je vhodný výhradně pro pokročilé uchazeče jak z řad studentů tak i cizinců kteří se potřebují zdokonalit z různých důvodů v písemném projevu.

Kurz české gramatiky je určen zejména pro:

a) zahraniční středoškolské studenty jako příprava na státní maturitu v českém jazyce

b) zahraniční absolventy středních škol k přijímacímu řízení na vysoké školy v českém jazyce

c) zahraniční žáky základních škol k přijímacímu řízení na střední školy

d) všechny pokročilé cizince se zájmem zdokonalit svůj písemný projev v českém jazyce

✦ Kurz gramatiky českého jazyka

Doba trvání kurzu je čtyři měsíce, tedy 124 výukových hodin v učebnách. Výuka probíhá výhradně v učebnách Českého univerzitního institutu dle rozvrhů všech probíhajících kurzů a to každý všední den mimo pátku. Maximální přípustný počet studentů je 6 na učebnu a součástí kurzu je povinná četba. Celý kurz je ukončen certifikovanou závěrečnou zkouškou kde se absolventi mohou získanými znalostmi posunout až na kategorii C1. Kategorie úrovní znalostí cizích jazyků podle kterých Český univerzitní institut certifikuje jsou jasně a přesně definovány Společným evropským referenčním rámcem(SERR/CEFR).

lektoři

Lektoři Českého univerzitního institutu jsou výhradně rodilí mluvčí vybraní ve vyhlášených výběrových řízeních s ohledem na jejich vzdělání, ale hlavním kritériem pro přijetí jsou doložené zkušenosti s výukou cizinců českému jazyku. Vedoucím kurzů pro rok 2014/2015 byl jmenován pan Bc. Jakub Seiner, který svou opravdu bohatou praxí s výukou českého jazyka cizinců začínal jako dobrovolník na Karlově univerzitě ještě při svém bakalářském studiu. Pan Bc. Seiner se rovněž podílel na výuce českého jazyka cizinců(žáků středních škol) při Českém univerzitním institutu ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis na zavádění nových „vývojových“ učebnic pro studenty z rusky hovořících zemí před uvedením na český trh. Jeho zkušenosti s výukou českého jazyka cizinců jsou velmi rozsáhlé a zahrnují praxi ve výuce českého jazyka pro anglicky, německy, francouzsky, polsky, rusky, albánsky, arabsky, vietnamsky a dokonce i čínsky hovořící studenty.

✦část třetí – Závěrečná zkouška

Na závěr kurzu může student vykonat zkoušku úrovně znalosti českého jazyka a obdrží certifikát Českého univerzitního institutu s vyznačenou kategorií příslušící výsledku svých závěrečných testů. Hodnocení proběhne v souladu se Společným evropským referenčním rámcem (SERR/CEFR), který zaručuje objektivní a ucelené hodnocení jak v rámci Evropské unie, tak dnes již i mimo ni. Hodnocení dle tohoto dokumentu Rady Evropy umožňuje porovnání znalostí studentů ve znalosti cizího jazyka. Hodnotí se zejména schopnost studenta porozumět při poslechu, schopnost konverzovat, schopnost číst a kvalita písemného projevu.

✦Závěr

Tento vzdělávací program byl vytvořen pro značný zájem studentů o zdokonalení se v písemném projevu.

✦ Slovo předsedy správní rady

Jedním z hlavních cílů Českého univerzitního institutu je pomáhat zdarma při integraci zahraničních studentů do českého školství. Proto se podílíme na pořádání kurzů českého jazyka se svými partnery a za tuto pomoc je nám přiznáno privilegium disponovat dle našeho uvážení s neobsazenými místy na těchto kurzech. Uvolněná místa následně poskytujeme zdarma dětem cizinců nebo i rodičům samým, tedy zejména všem azylantům, migrantům, běžencům, příslušníkům národnostních menšin či etnik, kteří pro svůj pobyt v České republice účast na takovém kurzu potřebují.

Mám zájem

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Kurz gramatiky českého jazyka“

9 + three =