Program kurzů českého jazyka pro ukrajinské studenty 2014/2015

Vážení studenti, oznamuji, že žádný z našich studentů a ani lektorů zatím netrpí příznaky onemocnění COVID-19. Naší prioritou je maximální možná ochrana našich studentů před touto nákazou, ale zároveň dodržení výuky. # Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav, který je postupně prodlužován, nyní do 11. 04. 2021. Od 1. března došlo vzhledem k vývoji epidemické situace ke zpřísnění zejména v oblasti volného pohybu, maloobchodu a služeb a ve školství podrobně zde. # Dále tedy pokračuje výuka prostřednictvím internetových nástrojů. # Informace o ochraně před nákazou COVID-19, jejích příznacích a průběhu najdete na https://www.mzcr.cz/ spolu s manuálem, jak se chovat v případě podezření na toto onemocnění. # Informace zde budeme průběžně aktualizovat. (zpráva ze dne: 01.04.2021)

Program kurzů českého jazyka pro ukrajinské studenty 2014/2015

Vážení studenti, připravili jsme pro Vás program, který některým z Vás umožní studovat v České republice zcela zdarma nebo s výraznou slevou. Náš institut poskytne v období akademického roku 2014/2015 všechna volná místa výhradně studentům z Ukrajiny jako podporu v nelehké situaci jejich země.

Jak se zapojit do programu:

Abyste se mohli zúčastnit grantového projektu „Program kurzů českého jazyka pro ukrajinské studenty 2014/2015“, musíte zaslat na e-mailovou adresu: ukrajina@obrazovanie1.ru následující dokumenty :

1. Přihlášku si můžete stáhnout z tohoto odkazu Přihláška

2. Esej na jedno z témat:

a) Proč chcete studovat v České republice a proč byste měl mít právě Vy možnost získat grant v "Programu kurzů českého jazyka pro ukrajinské studenty 2014/2015"?

b) Jak právě Vám studium v "Programu kurzů českého jazyka pro ukrajinské studenty 2014/155" a následné studium na některé vysoké škole v ČR pomůže získat výhodu před ostatními uchazeči, kteří žádají o náročnou práci ve Vaší domovské zemi?

Rozsah eseje - 2200 slov (tolerance+5%). Jazyk - ruština.

Esej musí obsahovat formou volně přiložené přílohy: Vaše jméno a název vybraného tématu .

Všechny dokumenty musí být zpracovány ve formátech PDF, JPEG nebo DOCX .

Podmínky účasti jsou zejména:

Chcete-li se účastnit dotačního programu, je třeba se seznámit s kompletními podmínkami, které, si můžete prohlédnout na tomto odkazu: Podmínky grantového programu.

1. Účastnit v tomto programu se mohou osoby starší 15 let (ukončena minimálně 8. třída ZŠ). Hranice maximálního věku není (u kurzu ČJ).

2. Projektu "Program kurzů českého jazyka pro ukrajinské studenty 2014/155" se mohou zúčastnit pouze občané Ukrajiny.

5.1. Student, který získá nejlepší bodové hodnocení, obdrží 100% dotaci na jím zvolený kurz ČJ.

5.2. Student, který získá druhé nejlepší bodové hodnocení, obdrží 50% dotaci na jím zvolený kurz ČJ.

5.3. Student, který získá třetí nejlepší bodové hodnocení, obdrží 25% dotaci na jím zvolený kurz.

6.4. Systém hodnocení prací si můžete přečíst zde - Spravedlivý systém přidělování grantů

7. Všechny doklady a vyplněná žádost musí být zaslány na e-mailovou adresu : ukrajina@obrazovanie1.ru nejpozději do 31. května 2014 (pro akademický rok 2014/15).

7.1. Žádosti o grant dle bodu 4.1 (semestrálních kurzů) jsou přijímány nejpozději do 9.září 2014 (pro akademický rok 2014/15).

8. Všechny dokumenty musí být zpracovány ve formátech PDF, JPEG, DOCX.

14. Účastníci, kteří nezískají grant v hodnocení prací, ale dostanou výjimečné hodnocení od studentské komise Českého univerzitního institutu, mohou získat nárok na další stipendijní podporu naší organizace

Český univerzitní institut Vám přeje mnoho štěstí.