Kurzy českého jazyka, odborné přípravy a reálií

O kurzu

✦ obecné

Roční kurzy českého jazyka a odborné přípravy pořádáme pro uchazeče o studium na vysokých školách a univerzitách v ČR. Kurzy obsahují obvykle 700 až 760 výukových hodin, podle konkrétního rozvrhu. V praxi je to tedy přibližně 4-6 výukových hodin denně. Kurzy jsou navrženy s ohledem na skutečnost, že jejich absolventi se budou účastnit přijímacího pohovoru na některé z veřejných univerzit nebo soukromých vysokých škol v ČR. Z tohoto pohovoru musí být jasné, že student je schopen účastnit se přednášek v českém jazyce, chápat učivo a tím i zvládat studium.

obsah

1) kurz českého jazyka

2) kurz odborné přípravy ke studiu na vysoké škole

3) kurz reálií a účast na poznávacích akcích

4) certifikovaná závěrečná zkouška

✦ část první – Kurz českého jazyka

Roční kurz obsahuje 700-760 výukových hodin. Výuka probíhá výhradně v učebnách Českého univerzitního institutu a to každý všední den. Maximální přípustný počet studentů je 10 – 15 na učebnu. Ve volném čase od 13.30 do 19.00 hod. jsou Českým univerzitním institutem organizovány další drobné akce na podporu výuky reálií, např. sledování české televize s výkladem nejasností v praxi a podobně. Celý program je ukončen závěrečnou zkouškou úrovně znalostí českého jazyka podle Společného evropského referenčního rámce.

lektoři

Kurzy probíhající při Českém univerzitním institutu vedou naši lektoři, kteří mají s výukou cizinců českému jazyku bohaté zkušenosti. Proto i kvalita těchto kurzů je na vysoké úrovni.

✦ část druhá – Kurz odborné přípravy ke studiu na VŠ

Kurz odborné přípravy je zejména komplexní příprava na zkoušky dané vysoké školy s přihlédnutím k jejímu zaměření.

– Obecné studijní předpoklady

– Základy společenských věd

– Zkouška z matematiky

– Zkouška z anglického jazyka

✦ část třetí – Kurz reálií a účast na poznávacích akcích

Součástí ročního kurzu českého jazyka, odborné přípravy ke studiu na vysoké škole se studenti zúčastní nejen standardního programu akcí Českého univerzitního institutu, který je zaměřen zejména na historii české země ale navíc se zúčastní i kurzu reálií.

Znamená to, že se studenti navíc seznámí se systémem školství, zdravotnictví, státní správy, dopravy a politiky. Osvojí si základy práva, geografie a získají povědomí o české kultuře a tradicích.

✦ část čtvrtá – Závěrečná zkouška

Na závěr ročního kurzu vykoná každý student povinně zkoušku úrovně znalosti českého jazyka a obdrží certifikát Českého univerzitního institutu s vyznačenou kategorií příslušící výsledku svých závěrečných testů. Hodnocení proběhne v souladu se Společným evropským referenčním rámcem (SERR/CEFR), který zaručuje objektivní a ucelené hodnocení jak v rámci Evropské unie, tak dnes již i mimo ni. Hodnocení dle tohoto dokumentu Rady Evropy umožňuje porovnání znalostí studentů právě ve znalosti cizího jazyka. Hodnotí se zejména schopnost studenta porozumět při poslechu, schopnost konverzovat, schopnost číst a kvalita písemného projevu.

✦ závěr

Roční kurzy Českého univerzitního institutu se řadí k nejobsáhlejším kurzům českého jazyka pro zahraniční studenty v ČR. Tyto kurzy jsou si tak jako všechny roční kurzy probíhající v České republice při různých vysokých školách a univerzitách velmi podobné.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Kurzy českého jazyka, odborné přípravy a reálií“

9 + 10 =