Kurzy Českého jazyka

Vážení studenti, oznamuji, že žádný z našich studentů a ani lektorů zatím netrpí příznaky onemocnění COVID-19. Naší prioritou je maximální možná ochrana našich studentů před touto nákazou, ale zároveň dodržení výuky. # Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav, který je postupně prodlužován, nyní do 11. 04. 2021. Od 1. března došlo vzhledem k vývoji epidemické situace ke zpřísnění zejména v oblasti volného pohybu, maloobchodu a služeb a ve školství podrobně zde. # Dále tedy pokračuje výuka prostřednictvím internetových nástrojů. # Informace o ochraně před nákazou COVID-19, jejích příznacích a průběhu najdete na https://www.mzcr.cz/ spolu s manuálem, jak se chovat v případě podezření na toto onemocnění. # Informace zde budeme průběžně aktualizovat. (zpráva ze dne: 01.04.2021)

Kurzy českého jazyka

Čeština

Roční kurzy českého jazyka pro zahraniční studenty

✶ pořádáme ve spolupráci s renomovanými českými státními univerzitami. Kurz obsahuje obvykle 550 až 760 vyučovacích hodin a je navržen s ohledem na skutečnost, že jeho absolventi se budou účastnit přijímacího pohovoru na některé vysoké škole nebo univerzitě v ČR

Čeština

Pololetní kurzy českého jazyka (semestrální) pro zahraniční studenty

✶ pořádáme ve spolupráci s renomovanými českými státními univerzitami. Kurz obsahuje od 350 do 450 vyučovacích hodin a je navržen s ohledem na to, že jeho absolventi se budou účastnit přijímacího řízení na některou vysokou školu nebo univerzitu v ČR

Čeština

POKROČILÉ KURZY ČESKÉHO JAZYKA

✶ Pololetní kurzy českého jazyka pořádáme ve spolupráci s renomovanými českými vysokými školami a univerzitami. Kurzy obsahují obvykle 270 až 400 výukových hodin, podle rozvrhu a dané vzdělávací instituce

Čeština

25denní poznávací kurzy českého jazyka

✶ 25denní poznávací kurz českého jazyka zahajujeme 14.03.2014 a bude probíhat do 07.04.2014. Kurz je rozdělen do třech částí a to část vzdělávací, konverzačně-poznávací a certifikace

Čeština

3měsíční intenzivní kurzy českého jazyka pro zahraniční studenty středních škol

✶ pořádáme ve svém sídle. Kurz obsahuje od 180 do 250 vyučovacích hodina je navržen tak, aby jeho absolventi byli schopni obstát v pohovoru s ředitelem střední školy v ČR, na kterou byli přijati

Čeština

6měsíční intenzivní kurzy českého jazyka pro zahraniční studenty středních a základních škol

✶ pořádáme ve svém sídle. Kurz obsahuje od 330 do 450 vyučovacích hodina je navržen tak, aby jeho absolventi byli schopni obstát v pohovoru s ředitelem státní střední školy v ČR na kterou byli přijati a rovněž uspěli v písemném testu.

Čeština

6měsíční vzdělávací program "Země česká a český jazyk"

✶ pořádáme ve svém sídle. Kurz obsahuje 420 vyučovacích hodin a je navržen tak aby jeho absolventi byli schopni složit zkoušku v souladu se Společným evropským referenčním rámcem(SERR/CEFR), poznali Českou republiku a milníky její historie od hory Říp po současnost

Čeština

Kurzy českého jazyka, odborné přípravy a reálií

✶ pořádá Český univerzitní institut, kurz obsahuje obvykle 700 až 760 vyučovacích hodin a dalších 10 výukových hodin týdně odborné přípravy ke studiu na vysoké škole a reálií. Kurz je jako celek navržen s ohledem na skutečnost, že jeho absolventi se budou účastnit přijímacího pohovoru a přijímacích zkoušek na některé vysoké škole nebo univerzitě v ČR

Čeština

84denní poznávací kurzy českého jazyka pro zahraniční studenty základních škol

✶ kurz obsahuje 288 vyučovacích hodin českého jazyka, které jsou rozděleny takto: po-pa 4 hod/den. a v našich učebnách so-ne 2 hod/den. a konverzace v terénu Součástí kurzu je soubor výletů po kulturních i historických památkách České republiky, přírodních rezervacích České republiky včetně prohlídek muzeí a exkurzí v podnicích atd. Součástí mimoškolních aktivit tohoto kurzu je účast studentů na sportovních akcích pořádaných Českým univerzitním institutem v aktuálním období.

Čeština

Dvou týdenní poznávací kurzy českého jazyka pro zahraniční studenty základních škol

✶ kurz obsahuje 30 vyučovacích hodin a je zaměřen na základní komunikaci v běžném životě a poznání české historie Součástí kurzu je soubor výletů po kulturních a historických památkách České republiky, přírodních rezervacích České republiky včetně řadě prohlídek muzeí a exkurzí v podnicích atd. Součástí mimoškolních aktivit tohoto kurzu je účast studentů na sportovních akcích pořádaných Českým univerzitním institutem

Čeština

Kurzy gramatiky českého jazyka

✶ kurz české gramatiky je určen pro zahraniční středoškolské studenty jako příprava na státní maturitu v českém jazyce nebo pro zahraniční absolventy středních škol k přijímacímu řízení na vysoké školy_v českém jazyce a rovněž pro zahraniční žáky základních škol k přijímacímu řízení na střední školy v ČR