WWW odkazy

Chtěli bychom poděkovat všem studentům, kteří se účastní našich kurzů a soutěží. Přejeme Vám štěstí, zdraví a prosperitu ve všech sférách života v Novém roce 2021. Zimní prázdniny začínají 21. prosince a trvají do 8. ledna. Výuka bude obnovena 11. ledna.

WWW odkazy

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Národní ústav pro vzdělávání www.nuv.cz Národní ústav pro vzdělávání


Výzkumný ústav pedagogický www.vuppraha.cz Výzkumný ústav pedagogický


Národní institut dětí a mládeže www.nidm.cz Národní institut dětí a mládeže


Národní institut pro další vzdělávání www.nidv.cz Národní institut pro další vzdělavání