WWW odkazy

Vážení studenti, oznamuji, že žádný z našich studentů a ani lektorů zatím netrpí příznaky onemocnění COVID-19. Naší prioritou je maximální možná ochrana našich studentů před touto nákazou, ale zároveň dodržení výuky. # Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav, který je postupně prodlužován, nyní do 11. 04. 2021. Od 1. března došlo vzhledem k vývoji epidemické situace ke zpřísnění zejména v oblasti volného pohybu, maloobchodu a služeb a ve školství podrobně zde. # Dále tedy pokračuje výuka prostřednictvím internetových nástrojů. # Informace o ochraně před nákazou COVID-19, jejích příznacích a průběhu najdete na https://www.mzcr.cz/ spolu s manuálem, jak se chovat v případě podezření na toto onemocnění. # Informace zde budeme průběžně aktualizovat. (zpráva ze dne: 01.04.2021)

WWW odkazy

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Národní ústav pro vzdělávání www.nuv.cz Národní ústav pro vzdělávání


Výzkumný ústav pedagogický www.vuppraha.cz Výzkumný ústav pedagogický


Národní institut dětí a mládeže www.nidm.cz Národní institut dětí a mládeže


Národní institut pro další vzdělávání www.nidv.cz Národní institut pro další vzdělavání