WWW odkazy

# Vážení studenti, oznamuji, že žádný z našich studentů a ani lektorů netrpí příznaky onemocnění COVID-19. Vzhledem k nařízením vlády České republiky je výuka omezena co do počtu studentů v učebně. Naší prioritou je maximální možná ochrana našich studentů před touto nákazou, ale zároveň dodržení výuky. # Dále od 12.10.2020 na dobu jednoho měsíce pokračuje výuka pro všechny skupiny prostřednictvím internetových nástrojů. # Vaše termíny přístupů k online výuce je nutné řešit individuálně s kanceláří institutu. # Informace o ochraně před nákazou COVID-19, jejích příznacích a průběhu najdete na https://www.mzcr.cz/ spolu s manuálem, jak se chovat v případě podezření na toto onemocnění. # Informace zde budeme průběžně aktualizovat. (zpráva ze dne 29.09.2020)

WWW odkazy

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Národní ústav pro vzdělávání www.nuv.cz Národní ústav pro vzdělávání


Výzkumný ústav pedagogický www.vuppraha.cz Výzkumný ústav pedagogický


Národní institut dětí a mládeže www.nidm.cz Národní institut dětí a mládeže


Národní institut pro další vzdělávání www.nidv.cz Národní institut pro další vzdělavání