Program kurzů

Program kurzů

Kurzy právě probíhající :

✦ Roční kurz 2017/18 českého jazyka pro zahraniční studenty

✦ Pokročilý kurz českého jazyka část I. (od 01.09.2017do 28.02.2018 )

✦ Kurz české gramatiky jako příprava pro zahraniční středoškolské studenty na státní maturitu v českém jazyce nebo zahraniční absolventy středních škol k přijímacímu řízení na vysoké školy rovněž v českém jazyce a zahraniční žáky základních škol k přijímacímu řízení na střední školy v ČR.

Připravované kurzy:

✦ Roční kurz 2018/19 českého jazyka pro zahraniční studenty

✦ Pokročilý kurz českého jazyka část II. (od 01.03.2018 do 31.08.2018 )

✦ Kurzy českého jazyka, odborné přípravy a reálií

✦ 25denní poznávací kurzy českého jazyka

✦ 6měsíční intenzivní kurzy českého jazyka pro zahraniční studenty středních a základních škol

✦ 3měsíční intenzivní kurzy českého jazyka pro zahraniční studenty středních škol

✦ 84denní poznávací kurz českého jazyka pro zahraniční studenty základních škol

✦ 5měsíční intenzivní kurz českého jazyka pro zahraniční studenty středních škol

Pro neziskové organizace

Jako každý rok umožníme neziskovým organizacím obsazení volných míst v našich kurzech zdarma.

!!! 3x volné místo zdarma!!!✦ Roční kurz 2017/18 českého jazyka pro zahraniční studenty !!! 2x volné místo zdarma!!!✦ Pokročilý kurz českého jazyka část I. (od 01.09.2017 do 28.02.2018 )

Pro pokročilé zahraniční studenty partnerských škol

Nabízíme zájemcům z řad rusky hovořících středoškolských studentů zcela bezplatnou účast na již zahájeném intenzivním kurzu českého jazyka (3 volná místa). Kurz probíhá v sídle naší organizace.

Podrobné informace získáte na tel: +420 739 311 300