Program kurzů

Vážení studenti, oznamuji, že žádný z našich studentů a ani lektorů zatím netrpí příznaky onemocnění COVID-19. Naší prioritou je maximální možná ochrana našich studentů před touto nákazou, ale zároveň dodržení výuky. # Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav, který je postupně prodlužován, nyní do 11. 04. 2021. Od 1. března došlo vzhledem k vývoji epidemické situace ke zpřísnění zejména v oblasti volného pohybu, maloobchodu a služeb a ve školství podrobně zde. # Dále tedy pokračuje výuka prostřednictvím internetových nástrojů. # Informace o ochraně před nákazou COVID-19, jejích příznacích a průběhu najdete na https://www.mzcr.cz/ spolu s manuálem, jak se chovat v případě podezření na toto onemocnění. # Informace zde budeme průběžně aktualizovat. (zpráva ze dne: 01.04.2021)

Program kurzů

Kurzy právě probíhající :

✦ Roční kurz 2019/20 českého jazyka pro zahraniční studenty

✦ Pokročilý (pololetní) kurz českého jazyka část II. (od 01.01.2020 do 31.08.2020 )

✦ Kurz české gramatiky jako příprava pro zahraniční středoškolské studenty na státní maturitu v českém jazyce nebo zahraniční absolventy středních škol k přijímacímu řízení na vysoké školy rovněž v českém jazyce a zahraniční žáky základních škol k přijímacímu řízení na střední školy v ČR.

Připravované kurzy:

✦ Kurz roční 2020/21 českého jazyka pro zahraniční studenty

✦ Kurz pokročilý českého jazyka část I. (od 01.09.2020 do 29.02.2021)

✦ Kurzy českého jazyka, odborné přípravy a reálií

✦ Kurzy Ruského jazyka, pro jednotlivce, firmy a individuální dle požadavků na tématiku

✦ Organizace zvýšení kvalifikace v turismu 8 dní - Ministerstvo turismu Turkmenistánu

✦ 25denní kurzy českého jazyka - poznávací program České republiky

✦ 6měsíční intenzivní kurzy českého jazyka pro zahraniční studenty středních a základních škol

✦ 3měsíční intenzivní kurzy českého jazyka pro zahraniční studenty středních škol

✦ 84denní kurz českého jazyka pro zahraniční studenty základních škol

✦ 5měsíční intenzivní kurz českého jazyka pro zahraniční studenty středních škol