Studium v ČR

Vážení studenti, oznamuji, že žádný z našich studentů a ani lektorů zatím netrpí příznaky onemocnění COVID-19. Naší prioritou je maximální možná ochrana našich studentů před touto nákazou, ale zároveň dodržení výuky. # Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav, který je postupně prodlužován, nyní do 11. 04. 2021. Od 1. března došlo vzhledem k vývoji epidemické situace ke zpřísnění zejména v oblasti volného pohybu, maloobchodu a služeb a ve školství podrobně zde. # Dále tedy pokračuje výuka prostřednictvím internetových nástrojů. # Informace o ochraně před nákazou COVID-19, jejích příznacích a průběhu najdete na https://www.mzcr.cz/ spolu s manuálem, jak se chovat v případě podezření na toto onemocnění. # Informace zde budeme průběžně aktualizovat. (zpráva ze dne: 01.04.2021)

Studium v ČR

Systém školství v České republice je rozdělen do několika hlavních fází.

Základní škola – nebo též základní vzdělání trvá vždy 9 let a je ukončeno běžným vysvědčením z poslední tedy deváté třídy. Jako hodnotící faktor žáka pro další vzdělání je bráno vysvědčení z konce osmé a pololetní vysvědčení z deváté třídy.

Střední odborné učiliště – trvá většinou 3 roky, je ukončeno závěrečnou odbornou zkouškou a po jejím úspěšném složení obdrží student výuční list v daném oboru.

Střední škola – nebo též úplné střední vzdělání trvá většinou 4 roky, je ukončeno státní maturitní zkouškou a po jejím úspěšném složení obdrží student maturitní vysvědčení.

Vysoká škola – nebo též vysokoškolské vzdělání bývá rozděleno do tří částí, Bakalářského, Magisterského a Doktorandského studia. Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a jeho absolvent může užívat titulu Bc. Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a jeho absolvent může používat titul Mgr. Doktorandské studium je ukončeno disertační prací a jeho absolvent může používat titul dle

Vzhledem k faktu, že mnohé formy vzdělávání vybočují nebo překračují výše uvedené, je tento popis orientační a slouží jako ukázka standardního systému. V níže uvedeném grafickém znázornění bude zobrazena každá varianta vzdělání v České republice. Budou zde zobrazeny varianty jak předškolní výchovy, učňovských středisek, středních škol, vysokých škol, univerzit tak i možnosti dalšího vzdělávání.

Schéma je ve výstavbě