Studium v ČR

Studium v ČR

Systém školství v České republice je rozdělen do třech hlavních fází.

Základní škola – nebo též základní vzdělání trvá vždy 9 let a je ukončeno běžným vysvědčením z poslední tedy deváté třídy. Jako hodnotící faktor žáka pro další vzdělání je bráno vysvědčení z konce osmé a pololetní vysvědčení z deváté třídy.

Střední škola – nebo též úplné střední vzdělání trvá většinou 4 roky, je ukončeno státní maturitní zkouškou a po jejím úspěšném složení obdrží student maturitní vysvědčení.

Vysoká škola – nebo též vysokoškolské vzdělání bývá rozděleno do dvou částí Bakalářského a Magisterského studia. Bakalářské studium je ukončeno xxxxx a jeho absolvent může užívat titulu Bc. Magisterské studium je ukončeno xxxxx a jeho absolvent může používat titul Mgr.

Vzhledem k faktu, že mnohé formy vzdělávání vybočují nebo překračují výše uvedené, je tento popis orientační a slouží jako ukázka standardního systému. V níže uvedeném grafickém znázornění je zobrazena každá varianta vzdělání v České republice. Jsou zde zobrazeny varianty jak předškolní výchovy, učňovských středisek, středních škol, vysokých škol, tak i možnosti dalšího vzdělávání.