25. DENNÍ POZNÁVACÍ KURZY ČESKÉHO JAZYKA

(Hodnocení: 1)

25denní poznávací kurz českého jazyka zahajujeme 14.03.2022 a bude probíhat do 07.04.2022. Kurz je rozdělen do třech částí a to část vzdělávací, konverzačně-poznávací a certifikace

  • Trvání: 25 denní
  • ID: ČJ 25
  • Category: Čeština
  • Hodin: 95

O kurzu

✦obecné

25.denní poznávací kurz českého jazyka zahajujeme 14.03.2022 a bude probíhat do 07.04.2022. Kurz je rozdělen do tří částí a to část vzdělávací, konverzačně-poznávací a certifikace. Slavnostní zahájení kurzu se bude konat v pondělí 17.03.2022 v 10.30 hod. v sídle Českého univerzitního institutu (z důvodu obvyklých pozdních příjezdů studentů). Příprava na kurz však začíná vždy následující den ráno po příjezdu každého jednotlivého studenta. Součást poznávacího kurzu tvoří zejména neakreditovaný kurz, který je koncipován tak, aby v průběhu výuky měl student reálnou možnost získat úroveň znalosti českého jazyka kategorie A1.

obsah:

1) kurz českého jazyka

2) účast na poznávacích akcích

3) certifikovaná závěrečná zkouška

✦část první – Kurz českého jazyka

Doba trvání certifikovaného kurzu je 4 týdny, tedy 80-95 výukových hodin v učebnách a každodenní konverzace výhradně v českém jazyce, převážně během souboru výletů po kulturních, historických památkách a přírodních rezervacích České republiky. V neposlední řadě také v průběhu prohlídek muzeí a exkurzí v podnicích atd. Součástí tohoto kurzu je účast studentů na sportovních akcích pořádaných Českým univerzitním institutem v aktuálním období. Výuka probíhá výhradně v učebnách Českého univerzitního institutu dle rozvrhů všech probíhajících kurzů a to každý den! Celý poznávací kurz je ukončen závěrečnou certifikovanou zkouškou. Kategorie úrovní znalostí cizích jazyků podle kterých Český univerzitní institut certifikuje jsou jasně a přesně definovány Společným evropským referenčním rámcem(SERR/CEFR).

rozvrh

1.hodina 8.55 – 9.40

2.hodina 10.00 – 10.45

3.hodina 10.55 – 11.40

oběd 11.40 – 12.45 (zajištěn v sídle Českého univerzitního institutu)

4.hodina 12.45 – 13.30

Rozvrh nelze měnit ani upravovat!

Maximální přípustný počet studentů je 5-8 na učebnu.

lektoři

Lektoři Českého univerzitního institutu jsou výhradně rodilí mluvčí velmi pečlivě, vybraní ve vyhlášených výběrových řízeních s ohledem na jejich vzdělání, ale hlavním kritériem pro přijetí jsou doložené zkušenosti s výukou cizinců českému jazyku. Vedoucím kurzů pro rok 2014/2015 byl jmenován pan Bc. Jakub Seiner, který svou opravdu bohatou praxí s výukou českého jazyka cizinců začínal jako dobrovolník na Karlově univerzitě ještě při svém bakalářském studiu. Pan Bc. Seiner se rovněž podílel na výuce českého jazyka cizinců_(žáků středních škol) při Českém univerzitním institutu ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis na zavádění nových „vývojových“ učebnic pro studenty z rusky hovořících zemí před uvedením na český trh. Jeho zkušenosti s výukou českého jazyka cizinců jsou velmi rozsáhlé a zahrnují praxi sahají ve k výuce českého jazyka pro anglicky, německy, francouzsky, polsky, rusky, albánsky, arabsky, vietnamsky a dokonce i čínsky hovořící studenty.

✦část druhá – Účast na poznávacích akcích

Výklad na připravených akcích Českého univerzitního institutem probíhá výhradně v českém jazyce. Program pro studenty účastnící se tohoto vzdělávacího programu je obohacen o další poznávací akce zaměřené zejména na, historii, tradice a vývoj české země.

přehled připravovaných akcí:

Vyšehrad, Náprstkovo muzeum, Středověké Dětenice, Pražský hrad, Židovský hřbitov, Jubilejní synagoga, Památník Lidice, Armádní muzeum Žižkov, Národní muzeum, Technické muzeum, Muzeum hlavního města Prahy, a mnohé další.

✦část třetí – Závěrečná zkouška

Na závěr vzdělávacího programu vykoná každý student zkoušku úrovně znalosti českého jazyka a obdrží certifikát Českého univerzitního institutu s vyznačenou kategorií příslušící výsledku svých závěrečných testů. Hodnocení proběhne v souladu se Společným evropským referenčním rámcem (SERR/CEFR), který zaručuje objektivní a ucelené hodnocení jak v rámci Evropské unie, tak dnes již i mimo ni. Hodnocení dle tohoto dokumentu Rady Evropy umožňuje porovnání znalostí studentů ve znalosti cizího jazyka. Hodnotí se zejména schopnost studenta porozumět při poslechu, schopnost konverzovat, schopnost číst a kvalita písemného projevu.

✦závěr

Jak nejlépe poznáte cizí zemi?

Samozřejmě, že v prostředí této země a v jazyce místních obyvatel, tedy v jazyce českém.

1 recenze 25. DENNÍ POZNÁVACÍ KURZY ČESKÉHO JAZYKA

  1. Вика Пикуль

    Byl to super zážitek. Dekuji.

Přidat recenzi

4 × four =