Podpora studenty v Česke Republice

# Vážení studenti, oznamuji, že žádný z našich studentů a ani lektorů netrpí příznaky onemocnění COVID-19. Vzhledem k nařízením vlády České republiky je výuka omezena co do počtu studentů v učebně. Naší prioritou je maximální možná ochrana našich studentů před touto nákazou, ale zároveň dodržení výuky. # Dále od 12.10.2020 na dobu jednoho měsíce pokračuje výuka pro všechny skupiny prostřednictvím internetových nástrojů. # Vaše termíny přístupů k online výuce je nutné řešit individuálně s kanceláří institutu. # Informace o ochraně před nákazou COVID-19, jejích příznacích a průběhu najdete na https://www.mzcr.cz/ spolu s manuálem, jak se chovat v případě podezření na toto onemocnění. # Informace zde budeme průběžně aktualizovat. (zpráva ze dne 29.09.2020)

Seriózní a lidský přístup

Zajišťujeme

• na základě plné moci podpis smlouvy o studiu

• na základě plné moci podpis smlouvy o ubytování

• na základě plné moci přihlášení ke studiu na středních školách

• na základě plné moci přihlášení ke studiu na vysokých školách

• na základě plné moci zápis ke studiu na vysokých školách

• odeslání dokumentů potřebných pro vydání víza (studentovi)

• předložení doručení studentských prací k talentovým zkouškám na všech uměleckých školách

• kurzy českého jazyka pro zahraniční žáky základních a studenty středních škol

• poznávací pobyty v České republice s kurzy českého jazyka organizujeme ve spolupráci s vysokými školami v České republice

• kurzy českého jazyka pro zahraniční studenty jako přípravu ke studiu na vysokých školách

Pomáháme

• s výběrem základní školy/střední školy/vyšší školy/vysoké školy a její fakulty/

• s výběrem odpovídajícího ubytovacího zařízení dle typu a místa studia

• se zajištěním souboru otázek a zadání k talentovým zkouškám na uměleckých školách

• při jednání s orgány státní správy a úřady v České republice

Pořádáme

• kulturní akce pro zahraniční studenty

• exkurze pro zahraniční studenty

Pomáháme

Jsme Vaše Plus

Český univerzitní institut podporuje zahraniční studenty na všech úrovních vzdělání od základních škol po doktorandská studia na univerzitách.

Pomáháme

Podporujeme

finančně partnerské školy
sportovní a zájmovou činnost mládeže