3MĚSÍČNÍ INTENZIVNÍ KURZY ČESKÉHO JAZYKA

Kurz obsahuje od 180 do 250 vyučovacích hodin a je navržen tak, aby jeho absolventi byli schopni obstát v pohovoru s ředitelem střední školy v ČR, na kterou byli přijati

  • Trvání: 3.měsíční
  • ID: ČJ 362
  • Category: Čeština
  • Hodin: 250

O kurzu

3MĚSÍČNÍ INTENZIVNÍ KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL

✦obecné

Neakreditovaný 3.měsíční intenzivní kurz, je koncipován tak, aby po absolvování výuky tedy po třech měsících výuky byl student schopen obstát v pohovoru s ředitelem střední a chápat výuku, tedy účastnit se vyučování na střední škole v ČR. Student má reálnou možnost získat úroveň znalosti českého jazyka v rozmezí kategorií A1 až A2. Kurz je náročný zejména tím, že jej studenti absolvují při běžném studiu. Kurz obsahuje odpovídající počet vyučovacích hodin, aby studenti byli schopni těchto úrovní úrovně dosáhnout.

Slavnostní zahájení kurzu se koná vždy týden po zahájení kurzu (z důvodu obvyklých pozdních příjezdů studentů)a to v sídle Českého univerzitního institutu. Příprava na studium však začíná běžet vždy následující den ráno po příjezdu každého jednotlivého studenta.

✦obsah :

1) kurz českého jazyka

2) účast na poznávacích akcích

3) certifikovaná závěrečná zkouška

✦část první – Kurz českého jazyka

Výuka v tomto certifikovaném kurzu je 12 týdnů, tedy 180 až 250 výukových hodin v učebnách a během programu poznávacích akcí, tedy prohlídek historických památek a exkurzí. Výuka probíhá výhradně v učebnách Českého univerzitního institutu dle rozvrhů všech aktivních kurzů a to každý všední den s maximálním přizpůsobením studentům s ohledem na rozvrh střední školy každého z nich. Nejvyšší přípustný počet studentů je 8 na učebnu z důvodu kvality výuky v tomto kurzu. Celý program je ukončen certifikovanou závěrečnou zkouškou úrovně znalostí českého jazyka. Kategorie úrovní znalostí cizích jazyků, podle kterých Český univerzitní institut certifikuje, jsou jasně a přesně definovány Společným evropským referenčním rámcem (SERR/CEFR).

rozvrh

pondělí 15.00/17.00 – 18.00/19.00

úterý 15.00/17.00 – 18.00/19.00

středa 15.00/17.00 – 18.00/19.00

čtvrtek 15.00/17:00 – 18.00/19.00

pátek 15.00/17.00 – 18.00/19.00

Rozvrh se průběžně upravuje podle rozvrhů jednotlivých studentů!

Ve volném čase, zejména o víkendech_, jsou Českým univerzitním institutem organizovány další drobné akce na podporu výuky např. sledování české televize s výkladem nejasností v praxi.

lektoři

Vysoká kvalita výuky vyžaduje opravdu kvalifikované lektory. Lektoři Českého univerzitního institutu jsou výhradně rodilí mluvčí vybraní ve vyhlášených výběrových řízeních s ohledem na jejich vzdělání, ale hlavním kritériem pro přijetí jsou doložené zkušenosti s výukou cizinců českému jazyku. Vedoucím kurzů pro rok 2014/2015 byl jmenován pan Bc. Jakub Seiner, který svou opravdu bohatou praxí s výukou českého jazyka cizinců začínal jako dobrovolník na Karlově univerzitě ještě při svém bakalářském studiu. Pan Bc. Seiner se právě v tomto kurzu podílí při Českém univerzitním institutu ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis na zavádění nových „vývojových“ učebnic pro studenty z rusky hovořících zemí před uvedením na český trh. Jeho zkušenosti s výukou českého jazyka cizinců jsou velmi rozsáhlé a praxi sahají k ve výuce českého jazyka pro anglicky, německy, francouzsky, polsky, rusky, albánsky, arabsky, vietnamsky a dokonce i čínsky hovořící studenty.

✦část druhá – Účast na poznávacích akcích

Program poznávacích akcí vychází ze standardního programu akcí Českého univerzitního institutu. Studentům účastnících se akcí umožní poznat Českou republiku, protože je zaměřen zejména na její tradice, historii, a vývoj.

přehled připravovaných akcí zde

✦část třetí – závěrečná zkouška

Na závěr vzdělávacího programu vykoná každý student povinně zkoušku úrovně znalosti českého jazyka a obdrží certifikát Českého univerzitního institutu s vyznačenou kategorií příslušící výsledku svých závěrečných testů. Hodnocení proběhne v souladu se Společným evropským referenčním rámcem (SERR/CEFR), který zaručuje objektivní a ucelené hodnocení jak v rámci Evropské unie, tak dnes již i mimo ni. Hodnocení dle tohoto dokumentu Rady Evropy umožňuje porovnání znalostí studentů ve znalosti cizího jazyka. Hodnotí se zejména schopnost studenta porozumět při poslechu, schopnost konverzovat, schopnost číst a kvalita písemného projevu.

✦závěr

Tento kurz je vhodný pro absolutní začátečníky a to zejména studenty středních, ale i škol základních. Kurz probíhá vždy ve velmi úzkém kolektivu, a tak je možné zařadit do výuky postupně i pokročilejší studenty. Není výjimkou, že právě o tento kurz mají v některých případech zájem i sami rodiče studentů. Přijetí rodičů k výuce, jak se ukázalo, není žádným problémem.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „3MĚSÍČNÍ INTENZIVNÍ KURZY ČESKÉHO JAZYKA“

17 − fourteen =