6 měsíční intenzivní kurz českého jazyka

  • Trvání: 6.měsíční
  • ID: ČJ 399
  • Category: Čeština
  • Hodin: 450

O kurzu

Pro zahraniční studenty středních a základních škol

✦obecné

Neakreditovaný 6měsíční intenzivní kurz, je koncipován tak, aby v průběhu výuky přibližně po dvou až třech měsících výuky byl student schopen obstát v pohovoru s ředitelem kterékoliv střední nebo základní školy. Zároveň ale musí student po dokončení tohoto kurzu zvládat výuku a tedy studovat na kterékoliv střední nebo základní škole v ČR. Student má reálnou možnost získat úroveň znalosti českého jazyka v rozmezí kategorií A2 až B1. Náročnost tohoto kurzu je dána zejména tím, že jej studenti absolvují při běžném studiu. Proto je kurz tvořen tomu odpovídajícím počtem vyučovacích hodin, aby studenti měli reálnou možnost takové úrovně dosáhnout.

Slavnostní zahájení kurzu se koná vždy týden po zahájení kurzu (z důvodu obvyklých pozdních příjezdů studentů)a to v sídle Českého univerzitního institutu. Příprava na studium však začíná vždy následující den ráno po příjezdu každého jednotlivého studenta.

✦obsah :

1) kurz českého jazyka

2) účast na poznávacích akcích

3) certifikovaná závěrečná zkouška

✦část první – Kurz českého jazyka

Doba trvání certifikovaného kurzu je 26 týdnů, tedy 330 až 450 výukových hodin v učebnách a konverzace výhradně v českém jazyce a to převážně během programu poznávacích akcí, tedy prohlídek historických památek a exkurzí. Výuka probíhá výhradně v učebnách Českého univerzitního institutu dle rozvrhů všech probíhajících kurzů a to každý všední den s maximálním přizpůsobením studentům s ohledem na rozvrh střední školy každého z nich. Maximální přípustný počet studentů je 5-8 na učebnu z důvodu kvality výuky v tomto kurzu. Celý program je ukončen certifikovanou závěrečnou zkouškou úrovně znalostí českého jazyka. Kategorie úrovní znalostí cizích jazyků, podle kterých Český univerzitní institut certifikuje, jsou jasně a přesně definovány Společným evropským referenčním rámcem(SERR/CEFR).

rozvrh

pondělí 15.00/17.00 – 18.00/19.00

úterý 15.00/17.00 – 18.00/19.00

středa 15.00/17.00 – 18.00/19.00

čtvrtek 15.00/17.00 – 18.00/19.00

pátek 15.00/17.00 – 18.00/19.00

Rozvrh se průběžně upravuje podle rozvrhů jednotlivých studentů!

Ve volném čase, zejména o víkendech, jsou Českým univerzitním institutem organizovány další drobné akce na podporu výuky např. sledování české televize s výkladem nejasností v praxi.

lektoři

Vysoká kvalita výuky vyžaduje opravdu kvalifikované lektory. Lektoři Českého univerzitního institutu jsou výhradně rodilí mluvčí vybraní ve vyhlášených výběrových řízeních s ohledem na jejich vzdělání, ale hlavním kritériem pro přijetí jsou doložené zkušenosti s výukou cizinců českému jazyku. Vedoucím kurzů pro rok 2014/2015 byl jmenován pan Bc. Jakub Seiner, který svou opravdu bohatou praxí s výukou českého jazyka cizinců začínal jako dobrovolník na Karlově univerzitě ještě při svém bakalářském studiu. Pan Bc. Seiner se právě v tomto kurzu podílí při Českém univerzitním institutu ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis na zavádění nových „vývojových“ učebnic pro studenty z rusky hovořících zemí před uvedením na český trh. Jeho zkušenosti s výukou českého jazyka cizinců jsou velmi rozsáhlé a zahrnují praxi k ve výuce českého jazyka pro anglicky, německy, francouzsky, polsky, rusky, albánsky, arabsky, vietnamsky a dokonce i čínsky hovořící studenty.

✦část druhá – Účast na poznávacích akcích

Program poznávacích akcí vychází ze standardního programu akcí Českého univerzitního institutu. Studentům účastnících se akcí umožní poznat Českou republiku, protože je zaměřen zejména na její dějiny, historii, a vývoj.

přehled připravovaných akcí zde

✦závěrečná zkouška

Na závěr vzdělávacího programu vykoná každý student povinně zkoušku úrovně znalosti českého jazyka a obdrží certifikát Českého univerzitního institutu s vyznačenou kategorií příslušící výsledku svých závěrečných testů. Hodnocení proběhne v souladu se Společným evropským referenčním rámcem (SERR/CEFR), který zaručuje objektivní a ucelené hodnocení jak v rámci Evropské unie, tak dnes již i mimo ni. Hodnocení dle tohoto dokumentu Rady Evropy umožňuje porovnání znalostí studentů ve znalosti cizího jazyka. Hodnotí se zejména schopnost studenta porozumět při poslechu, schopnost konverzovat, schopnost číst a kvalita písemného projevu.

✦závěr

Tento kurz je vhodný jak pro mírně pokročilé, tak i absolutní začátečníky a to zejména studenty středních, ale i škol základních. Kurz probíhá vždy ve velmi úzkém kolektivu a tak je možné zařadit do výuky postupně i pokročilejší studenty. Není výjimkou, že právě o tento kurz mají v některých případech zájem i sami rodiče studentů. Jejich přijetí, jak se ukázalo, není žádným problémem ve výuce.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „6 měsíční intenzivní kurz českého jazyka“

five × 1 =