DVOU TÝDENNÍ POZNÁVACÍ KURZY ČESKÉHO JAZYKA

O kurzu

DVOU TÝDENNÍ POZNÁVACÍ KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

✶ kurz obsahuje 30 vyučovacích hodin a je zaměřen na základní komunikaci v běžném životě a poznání minima české historie.

Součástí kurzu je soubor výletů po kulturních, historických památkách České republiky, přírodních rezervacích České republiky a rovněž řada prohlídek muzeí a exkurzí v podnicích atd.

Součástí mimoškolních aktivit tohoto kurzu je účast studentů na sportovních akcích pořádaných Českým univerzitním institutem.

✦obecné

14denní poznávací kurz českého jazyka zahajujeme xx.xx.xxxx a bude probíhat do xx.xx.xxxx. Kurz je rozdělen do dvou částí a to vzdělávací a konverzačně-poznávací. Slavnostní zahájení kurzu se bude konat v sobotu xx.xx.xxxx v 10.30 hod. v sídle Českého univerzitního institutu (z důvodu obvyklých pozdních nástupů studentů). Příprava na kurz však začíná vždy následující den ráno po příjezdu každého jednotlivého studenta. Součást poznávacího kurzu tvoří zejména neakreditovaný kurz, který je koncipován tak, aby v průběhu výuky měl student reálnou možnost porozumět základním výrazům českého jazyka v běžném životě a rovněž na ně odpovědět.

✦obsah :

1) kurz českého jazyka

2) účast na poznávacích akcích

✦část první – Kurz českého jazyka

Doba trvání kurzu je 2 týdny, tedy 30 výukových hodin v učebnách a každodenní konverzace výhradně v českém jazyce a to převážně během výletů po kulturních a historických památkách České republiky. Součástí tohoto kurzu je rovněž účast studentů na sportovních akcích pořádaných Českým univerzitním institutem v aktuálním období. (viz dále). Výuka probíhá výhradně v učebnách Českého univerzitního institutu dle rozvrhů všech probíhajících kurzů a to každý všední den.

rozvrh

1.hodina 8.55 – 9.40

2.hodina 10.00 – 10.45

3.hodina 10.55 – 11.40

oběd v našem sídle 11.40 – 12.45

poznávací program 13.00 – a dále

Rozvrh nelze měnit ani upravovat!

Maximální přípustný počet studentů je 5-8 na učebnu.

Ve volném čase jsou Českým univerzitním institutem organizovány další drobné akce na podporu výuky např. sledování české televize s výkladem nejasností v praxi.

✦část druhá – Účast na poznávacích akcích

Výklad na připravených akcích Českým univerzitním institutem probíhá výhradně v českém jazyce. Program pro studenty účastnící se tohoto vzdělávacího programu je obohacen o další poznávací akce zaměřené zejména na, historii, tradice a vývoj české země.

přehled připravovaných akcí:

Hora Říp, Keltská vesnice Botanikus, Vyšehrad, Náprstkovo muzeum, Bitva o zbořený Kostelec, Karlštejn, Středověké Dětenice, Hluboká, Pražský hrad, Židovský hřbitov, Jubilejní synagoga, Památník Terezín, Památník Lidice, Armádní muzeum Žižkov, Muzeum policie, Národní muzeum, Technické muzeum, Muzeum hlavního města Prahy, Národní divadlo a mnohé další.

✦závěr

Tento vzdělávací program byl vytvořen pro značný zájem o poznání České republiky a její historie od hory Říp po současnost. Jak nejlépe poznáte cizí zemi? Samozřejmě, že v prostředí této země a v jazyce místních obyvatel, tedy v jazyce českém.

✦ Slovo předsedy správní rady

Jedním z hlavních cílů Českého univerzitního institutu je pomáhat zdarma při integraci zahraničních studentů do českého školství. Proto se podílíme na pořádání kurzů českého jazyka se svými partnery a za tuto pomoc je nám přiznáno privilegium disponovat dle našeho uvážení s neobsazenými místy na těchto kurzech. Uvolněná místa následně poskytujeme zdarma dětem cizinců nebo i rodičům samým, tedy zejména všem azylantům, migrantům, běžencům, příslušníkům národnostních menšin či etnik, kteří pro svůj pobyt v České republice účast na takovém kurzu potřebují.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „DVOU TÝDENNÍ POZNÁVACÍ KURZY ČESKÉHO JAZYKA“

four + 2 =