POLOLETNÍ KURZY ČESKÉHO JAZYKA (SEMESTRÁLNÍ)

Pořádáme ve spolupráci s renomovanými českými státními univerzitami. Kurz obsahuje od 350 do 450 vyučovacích hodin a je navržen s ohledem na to, že jeho absolventi se budou účastnit přijímacího řízení na některou vysokou školu nebo univerzitu v ČR

    • Trvání: 6 měsíců
    • ID: ČJ 63
    • Category: Čeština
  • Hodin: 450

O kurzu

✦ obecné

Pololetní kurzy českého jazyka pořádáme ve spolupráci s renomovanými českými vysokými školami a univerzitami. Kurzy obsahují obvykle 270 až 400 výukových hodin, podle rozvrhu a dané vzdělávací instituce. V praxi je to tedy přibližně 4-5 výukových hodin denně. Kurzy jsou navrženy tak, aby se jejich absolventi mohli účastnit přijímacího pohovoru na některé ze státních univerzit nebo soukromých vysokých škol v ČR. Z pohovoru musí být jasné, že student je schopen účastnit se přednášek v českém jazyce, chápat učivo a tím i zvládat studium.

obsah

1) kurz českého jazyka

2) účast na poznávacích akcích

3) certifikovaná závěrečná zkouška

✦část první – Kurz českého jazyka

Pololetní kurz trvá 5. měsíců, tedy 270-400 výukových hodin podle dané univerzity. Výuka těchto kurzů probíhá výhradně v učebnách dané univerzity nebo na jejím detašovaném pracovišti a to každý všední den. Maximální přípustný počet studentů je 10 – 15 na učebnu. Ve volném čase v závislosti na rozvrhu univerzity, tedy většinou v odpoledních hodinách, jsou Českým univerzitním institutem pořádány další drobné akce na podporu výuky např. sledování české televize s výkladem nejasností v praxi a podobně. Celý program je ukončen závěrečnou zkouškou úrovně znalostí českého jazyka.

lektoři

Kurzy probíhající ve spolupráci s vysokými školami vedou jejich lektoři, kteří mají s výukou cizinců českému jazyku bohaté zkušenosti. Proto i kvalita těchto kurzů je na velmi dobré úrovni.

✦část druhá – Účast na poznávacích akcích

V průběhu pololetního kurzu českého jazyka se studenti účastní standardního programu akcí Českého univerzitního institutu v daném čase. Tento program je zaměřen zejména na dějiny a historii české země. Přehled připravovaných akcí je uveden zde.

✦ část třetí – Závěrečná zkouška

Na závěr pololetního kurzu vykoná každý student povinně zkoušku úrovně znalosti českého jazyka a obdrží certifikát vysoké školy nebo univerzity podle toho, kde se kurz koná s vyznačenou kategorií příslušící výsledku svých závěrečných testů. Hodnocení proběhne v souladu se Společným evropským referenčním rámcem (SERR/CEFR), který zaručuje objektivní a ucelené hodnocení jak v rámci Evropské unie, tak dnes již i mimo ni. Hodnocení dle tohoto dokumentu Rady Evropy umožňuje porovnání znalostí studentů právě ve znalosti cizího jazyka. Hodnotí se zejména schopnost studenta porozumět při poslechu, schopnost konverzovat, schopnost číst a kvalita písemného projevu.

✦ závěr

Pololetní kurzy se řadí ke kvalitním kurzům českého jazyka pro zahraniční studenty v ČR a všechny roční kurzy probíhající v České republice při různých vysokých školách a univerzitách jsou si velmi podobné. Pokud jde o rozdíly kvality těchto kurzů v ČR, obecně se od sebe vzájemně příliš neliší.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „POLOLETNÍ KURZY ČESKÉHO JAZYKA (SEMESTRÁLNÍ)“

13 + 14 =